Konec světa 2012

Předpověď o konci světa 2012 nenechala snad nikoho chladným. Reagovala na ni média, vědci i běžní lidé. Někteří mezi námi věří, že konec světa opravdu nastane. Další se přiklání spíše k vědeckým závěrům, myšlenku konce světa odmítají a žádné předpovědi je nedokáží vyvést z míry.

Konec světa v minulosti a budoucnosti

Konec světa figuroval v dějinách lidstva už mnohokrát. Všechny konce světa, které měly dosud nastat, lidská populace přečkala. Žádnému konci světa ale nebyla věnována taková pozornost jako tomu, jenž má přijít v roce 2012. Již v roce 1000 křesťané očekávali konec světa. Na Zem se měl vrátit Satan, který byl Ježíšem uvržen do hluboké propasti. Další vlna konců světa přichází v 19. a 20. století a je spojena se jménem William Miller a se svědky Jehovovými. Podle Nostradama měl svět jak ho známe zaniknout s nástupem nového milénia, ani to se však nestalo.

Konec světa v roce 2012

Konec světa 2012 je fenomén, který má mnoho výkladů. Jedná se o zánik celého lidstva? Zhroucení infrastrukturní sítě? Nebo pouze o významné změny, které po roce 2012 teprve přijdou? Proroctví mnoha věštců ukazují právě na rok 2012. Teorii konce světa podporují četné přírodní katastrofy, se kterými se lidstvo během posledních let setkalo, a to počínaje havárií jaderné elektrárny Černobyl a konče zemětřeseními a ničivými tsunami.

Konec světa 2012 je úzce spojován s koncem mayského kalendáře. Mayská civilizace byla na velmi vyspělé úrovni. Její kalendář vycházel z přesných astrologických propočtů. V roce 2012 tento kalendář končí. Mayové by ho ale prý přetočili na začátek a rok 2012 by v jejích očích ukončil jeden cyklus a začala zcela nová éra. Konec světa 2012 podporují i proroctví Matky Shiptonové, indické Védy, Nostradamus nebo předpovědi, že by se v roce 2012 měla Země srazit s mýtickou planetou Nibiru.

Vypočítejte si datum a čas Vaší smrti Naděje dožití českých žen je 81,4 let, českých mužů 75,8 let. Jak dlouho však budete žít vy, Vám statistiky nepoví.
Kolika let se dožijete? Zjistěte, čím si možná dnes nevědomky zkracujete život. Změna pro Vás může být nepříjemná, pro začátek lepšího životního stylu je ale nutná.
Smrtka